cover-image

Privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN FORUM PERSONEELSDIENSTEN B.V. (TWENTE SCHILDERSDIENSTEN) 
 
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Forum Personeelsdiensten B.V. (vertegenwoordigd door: dhr. H.H.G. Schutte ) verwerkt van haar inschrijvers en uitzendkrachten.
 
Indien jij je als werkzoekende bij Twente Schildersdiensten inschrijft of voor Twente Schildersdiensten als uitzendkracht aan het werk gaat of om een andere reden persoonsgegevens aan Forum Personeelsdiensten B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Forum Personeelsdiensten B.V., Grotestraat 268, 7441 GT te Nijverdal, 0548 613226, KvK 01136214
De directie is bereikbaar via info@twenteschildersdiensten.nl en op telefoonnummer 0548 613226
 
2. Welke gegevens verwerkt Forum Personeelsdiensten B.V. en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) kopie identiteitsbewijs indien inschrijver als uitzendkracht voor Forum Personeelsdiensten komt te werken.
2.2 Forum Personeelsdiensten B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je  inschrijving of je dienstbetrekking bij Forum Personeelsdiensten. Alsmede kunnen deze gegevens worden verstrekt aan derden voor eventueel certificeringen.
b) je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, openstaande vacatures, arbeidsovereenkomsten en loonstroken inzake Forum Personeelsdiensten B.V. 
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen inzake loon.
2.3 Je naam, email en telefoonnummer worden na uitdienstmelding bewaard en gebruikt om je te benaderen voor o.a. openstaande vacatures. Mits jij je hiervoor schriftelijk of telefonisch afmeld.
E-mail berichtgeving (opt-out):
Twente Schildersdiensten B.V. gebruikt je naam en e-mailadres om je nieuwsbrieven met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Twente Schildersdiensten te mailen.  Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Bewaartermijnen 
Twente Schildersdiensten B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je inschrijving/werkzaamheden tot maximaal 5 jaar na afloop van uw werkzaamheden. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Forum Personeelsdiensten B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Forum Personeelsdiensten B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de administratie van Forum Personeelsdiensten B.V. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Forum Personeelsdiensten zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Forum Personeelsdiensten B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@forum-personeel.nl
 
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.